INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ”

2011.gada 7.martā AS „Tehnoinform” V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūrai” iesniedza projekta pieteikumu „Jauna produkta ieviešana ražošanā”, kuram tika piešķirts identifikācijas Nr. JPR/2.1.2.2.2/11/02/145. Pēc projekta pieteikuma izskatīšanas un precizēšanas V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” to apstiprināja 2011.gada 10.augustā ar atzinumu Nr. 9.2-1.1/5662 SF. Pamatojoties uz noslēgto līgumu par projekta kreditēšanu ar AS „SEB banka”,…