INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „DALĪBA IZSTĀDĒ „WORLD FOOD KAZAKHSTAN””

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „DALĪBA IZSTĀDĒ „WORLD FOOD KAZAKHSTAN””   2015.gada 30.septembrī akciju sabiedrība „Tehnoinform” iesniedza Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai  Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu „Dalība izstādē „World Food Kazakhstan”” Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana-ārējais mārketings” ietvaros. Projekta iesniegumam tika piešķirts identifikācijas numurs ĀTA /2.3.1.1.1/15/79/229.…