LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGBAkciju sabiedrība „Tehnoinform” ir noslēgusi  2016.gada 07.jūlijā  līgumu Nr.SKV-L-2016/578  ar  Latvijas  Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”  ietvaros , ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.