2011.gada 21.septembrī tika noslēgts sadarbības līgums Nr. L-JPR-11-0124 starp AS „Tehnoinform” un V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „Jauna produkta ieviešana ražošanā” līdzfinansēšanu no Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzekļiem atbalsta programmas 2.1.2.2.2. apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros. Projektu sākotnēji bija paredzēts īstenot laika posmā no 2011.gada 21.septembra līdz 2013.gada 21.martam, un par iekārtu piegādi tika noslēgts līgums ar Itālijas tehnoloģisko iekārtu ražošanas uzņēmumu „ALBATECH & BINOVA Group s.r.l.”. Diemžēl ekonomiskās problēmas Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā smagi ietekmējušas arī Itālijas ekonomiku, kā rezultātā tehnoloģisko iekārtu ražošanas uzņēmums „ALBATECH & BINOVA Group s.r.l.” nevarēja izpildīt piegādes līgumā uzņemtās saistības, un 2012.gada vasarā uzsāka likvidācijas procesu.

Tādēļ 2012.gada augustā AS „Tehnoinform” griezās pie V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra”, informējot par piegādātāja likvidāciju, un iespējamo risinājumu, uzsākot atkārtotu iepirkumu iekārtu piegādātāja izvēlei. Uzņēmums lūdza pagarināt projekta ieviešanas termiņu līdz 2014.gada vasarai. Projekta pagarinājums ļautu uzsākt atkārtotu iepirkuma procedūru, lai izvēlētos iekārtu piegādātāju, un parakstīt piegādes līgumu. Pēc tam piegādātājs izgatavotu iekārtu, nogādātu to uz Latviju un uzstādītu AS „Tehnoinform” ražotnē Jūrmalas pilsētā.

Vairākus mēnešus 2012.gada beigās un 2013.gada sākumā norisinājās pārrunas par nepieciešamajiem grozījumiem līgumā, kā arī par precizējumiem iepirkuma tehnoloģiskajā specifikācijā. 2013.gada 16.maijā V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” piekrita grozījumu veikšanai sadarbības līgumā Nr. L-JPR-11-0124. Tādēļ 2013.gada 20.maijā tika parakstīti līguma grozījumi ar V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra”. Saskaņā ar līguma grozījumiem, tā ieviešanas laiks tika pagarināts līdz 2014.gada 21.jūnijam, kas ļāva uzsākt atkārtotu iepirkuma procedūru, lai izraudzītos iekārtu piegādātāju.

AS „Tehnoinform” arī turpmāk informēs par projekta tālāko attīstības gaitu.