INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ”

 

2011.gada 21.septembrī tika noslēgts sadarbības līgums Nr. L-JPR-11-0124 starp AS „Tehnoinform” un V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „Jauna produkta ieviešana ražošanā” līdzfinansēšanu no Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzekļiem. Projektā paredzēts iegādāties modernas un augstražīgas iekārtas silikonizētā papīra un uzlīmju izgatavošanai. Projekta īstenošana ļaus ievērojami uzlabot uzņēmuma konkurētspēju, un paplašināt gan tā kopējo ražošanas apjomu, gan eksportētās produkcijas kopapjomu.

Projektu sākotnēji bija paredzēts īstenot laika posmā no 2011.gada 21.septembra līdz 2013.gada 21.martam, taču pēc iepirkumā sākotnēji izraudzītā piegādātāja Itālijas tehnoloģisko iekārtu ražošanas uzņēmuma „ALBATECH & BINOVA Group s.r.l.” likvidācijas, projekta īstenošanas laiku bija nepieciešams pagarināt, lai veiktu atkārtotu iepirkumu.

2013.gada 16.maijā V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” piekrita grozījumu veikšanai sadarbības līgumā Nr. L-JPR-11-0124, un 2013.gada 20.maijā tika parakstīti līguma grozījumi. Saskaņā ar līguma grozījumiem, projekta ieviešanas laiks tika pagarināts līdz 2014.gada 21.jūnijam, kā arī tika saskaņoti precizējumi iepirkuma tehnoloģiskajā specifikācijā.

Atkārtotajā iepirkuma procedūrā viss iepirkums tika sadalīts 2 lotēs, un informācija par iepirkumu tika ievietota Iepirkumu Uzraudzības Biroja mājas lapā. 2013.gada 27.maijā tika pieņemts lēmums par atkārtotās iepirkuma procedūras uzvarētājiem. Iepirkuma loti 1 – tehnoloģiskās līnijas izgatavošana – izpildīs Kanādas uzņēmums „ETI Converting Equipment Inc.”. Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, iekārta tiks izgatavota, piegādāta un uzstādīta Latvijā līdz 2014.gada jūnijam par kopējo līguma summu 941 000 EUR.

Savukārt iepirkuma loti 2 – pēcapstrādes iekārtas – piegādās Lielbritānijas uzņēmums „A B Graphic International Ltd”. Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, iekārta tiks izgatavota un piegādāta uz Latviju līdz 2014.gada martam par kopējo līguma summu 423 500 EUR.

AS „Tehnoinform” informēs par projekta attīstības tālāko gaitu.