INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ”

 

2011.gada 21.septembrī tika noslēgts sadarbības līgums Nr. L-JPR-11-0124 starp AS „Tehnoinform” un V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „Jauna produkta ieviešana ražošanā” līdzfinansēšanu no Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzekļiem atbalsta programmas 2.1.2.2.2. apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros. Projektā paredzēts iegādāties modernas un augstražīgas iekārtas silikonizētā papīra un uzlīmju izgatavošanai. Projekta īstenošana ļaus ievērojami uzlabot uzņēmuma konkurētspēju, un paplašināt gan tā kopējo ražošanas apjomu, gan eksportētās produkcijas kopapjomu.

Projektu bija paredzēts īstenot laika posmā no 2011.gada 21.septembra līdz 2013.gada 21.martam. 2011.gada 30.novembrī tika noslēgts līgums ar iekārtu piegādātāju Itālijas tehnoloģisko iekārtu ražošanas uzņēmumu „ALBATECH & BINOVA Group s.r.l.”. Diemžēl ekonomiskās problēmas Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā smagi ietekmējušas Itālijas ekonomiku, kā rezultātā iekārtu piegādātājs tehnoloģisko iekārtu ražošanas uzņēmums „ALBATECH & BINOVA Group s.r.l.” nevarēja izpildīt piegādes līgumā uzņemtās saistības.

Tādēļ AS „Tehnoinform” 2013.gada 21.martā griezās pie V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra”, informējot par piegādātāja problēmām, kā arī par iespējamo risinājumu, uzsākot atkārtotu iepirkumu. Uzņēmums lūdza pagarināt projekta ieviešanas termiņu līdz 2014.gada jūnijam. Projekta pagarinājums ļautu uzsākt atkārtotu iepirkuma procedūru, lai izvēlētos jaunu iekārtu piegādātāju, un parakstītu piegādes līgumu. Pēc tam piegādātājs izgatavotu iekārtu, to nogādātu uz Latviju un uzstādītu to AS „Tehnoinform” ražotnē Jūrmalā.

Šobrīd notiek pārrunas ar V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par sadarbības līguma Nr. L-JPR-11-0124 pagarināšanu, lai būtu iespējams sasniegt projektā paredzētos mērķus. 2013.gada aprīlī V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” saskaņošanai tiks iesniegta atkārtotā iepirkuma tehniskā specifikācija.

AS „Tehnoinform” arī turpmāk informēs par projekta tālāko attīstības gaitu.