INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ”

 

2011.gada 21.septembrī tika noslēgts sadarbības līgums Nr. L-JPR-11-0124 starp AS „Tehnoinform” un V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „Jauna produkta ieviešana ražošanā” līdzfinansēšanu no Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzekļiem. Projektā paredzēts iegādāties modernas un augstražīgas iekārtas silikonizētā papīra un uzlīmju izgatavošanai. Projekta īstenošana ļaus ievērojami uzlabot uzņēmuma konkurētspēju, un paplašināt gan tā kopējo ražošanas apjomu, gan eksportētās produkcijas kopapjomu.

2013.gada 27.maijā atkārtotas iepirkuma procedūras rezultātā par silikonizētā papīra un uzlīmju izgatavošanas pēcapstrādes iekārtu piegādātāju tika apstiprināts Lielbritānijas uzņēmums „A B Graphic International Ltd”. 2013.gada jūlijā par iekārtu piegādi tika noslēgts līgums par kopējo summu 423 500 EUR.

2014.gada janvārī Lielbritānijas uzņēmums „A B Graphic International Ltd” pabeidza iekārtu izgatavošanu, un pēc to izmēģināšanas iekārtas nosūtīja AS „Tehnoinform”. 2014.gada februārī un martā AS „Tehnoinform” ražotnē Jūrkalnes ielā 4, Jūrmalā, notika piegādāto iekārtu montāža un instalēšana. AS „Tehnoinform” darbinieku apmācības darbam ar jaunajām iekārtām notika 2014.gada marta 2.pusē. Savukārt 2014.gada aprīlī un maijā tika pabeigti pēdējie līguma izpildes darbi, kā arī veikta pilna līgumā paredzētās summas apmaksa.

AS „Tehnoinform” informēs par pārējo pasūtīto iekārtu piegādi un projekta tālāko attīstības gaitu.