INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ”

 

2011.gada 21.septembrī tika noslēgts sadarbības līgums Nr. L-JPR-11-0124 starp AS „Tehnoinform” un V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „Jauna produkta ieviešana ražošanā” līdzfinansēšanu no Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzekļiem. Projektā paredzēts iegādāties modernas un augstražīgas iekārtas silikonizētā papīra un uzlīmju izgatavošanai. Projekta īstenošana ļaus ievērojami uzlabot uzņēmuma konkurētspēju, un paplašināt gan tā kopējo ražošanas apjomu, gan eksportētās produkcijas kopapjomu.

2013.gada 27.maijā atkārtotas iepirkuma procedūras rezultātā tika pieņemts lēmums par silikonizētā papīra un uzlīmju tehnoloģiskās līnijas izgatavošanu noslēgt līgumu ar Kanādas uzņēmumu „ETI Converting Equipment Inc.”. Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, iekārta tiks izgatavota, piegādāta un uzstādīta Latvijā līdz 2014.gada jūnijam par kopējo līguma summu 941 000 EUR.

2014.gada 5.februārī Kanādas uzņēmums „ETI Converting Equipment Inc.” pabeidza iekārtas izgatavošanu un veica tās testēšanu darba režīmā. Pēc sekmīgas iekārtas pārbaudes 2014.gada februārī tā tika nosūtīta AS „Tehnoinform”. 2014.gada aprīlī un maijā AS „Tehnoinform” ražotnē Jūrkalnes ielā 4, Jūrmalā, notika piegādātās silikonizētā papīra un uzlīmju tehnoloģiskās ražošanas līnijas montāža un instalēšana. AS „Tehnoinform” darbinieku apmācības darbam ar jaunajām iekārtām notika 2014.gada aprīlī un maijā. Savukārt 2014.gada maijā un jūnija sākumā tika pabeigti pēdējie līguma izpildes darbi, kā arī veikta pilna līgumā paredzētās summas apmaksa.

Pēc šis iekārtas saņemšanas un uzstādīšanas AS „Tehnoinform” ir izpildījis projekta „Jauna produkta ieviešana ražošanā” prasības. 2014.gada jūnijā notiek sagatavošanās darbi sekmīgam projekta noslēgumam un gala atskaites iesniegšanai Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūrā.