2011.gada 7.martā AS „Tehnoinform” V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūrai” iesniedza projekta pieteikumu „Jauna produkta ieviešana ražošanā”, kuram tika piešķirts identifikācijas Nr. JPR/2.1.2.2.2/11/02/145. Pēc projekta pieteikuma izskatīšanas un precizēšanas V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” to apstiprināja 2011.gada 10.augustā ar atzinumu Nr. 9.2-1.1/5662 SF.

Pamatojoties uz noslēgto līgumu par projekta kreditēšanu ar AS „SEB banka”, 2011.gada 21.septembrī tika noslēgts sadarbības līgums Nr. L-JPR-11-0124 starp AS „Tehnoinform” un V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „Jauna produkta ieviešana ražošanā” līdzfinansēšanu no Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzekļiem atbalsta programmas 2.1.2.2.2. apakšaktivitāte „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros. Projektā paredzēts iegādāties modernas un augstražīgas iekārtas silikonizētā papīra un uzlīmju izgatavošanai. Projekta īstenošana ļaus ievērojami uzlabot uzņēmuma konkurētspēju, un paplašināt gan tā kopējo ražošanas apjomu, gan eksportētās produkcijas kopapjomu. Kopējās projektā paredzētās investīcijas plānotas 1,365,327.60 LVL apmērā, no kurām Eiropas Savienības līdzfinansējums ļautu segt 467,364.66 LVL vai nedaudz mazāk kā 35% no kopējiem ieguldījumiem.

Projektu paredzēts īstenot laika posmā no 2011.gada 21.septembra līdz 2013.gada 21.martam. 2011.gada 30.novembrī tika noslēgts līgums ar iekārtu piegādātāju Itālijas tehnoloģisko iekārtu ražošanas uzņēmumu „ALBATECH & BINOVA Group s.r.l.”. Ražošanas iekārtas paredzēts pabeigt līdz 2012.gada oktobrim, šobrīd iekārtu ražošanas process pabeigts par 15%.

AS „Tehnoinform” arī turpmāk informēs par tālāko projekta attīstību.