INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „DALĪBA IZSTĀDĒ „WORLD FOOD KAZAKHSTAN””

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „DALĪBA IZSTĀDĒ „WORLD FOOD KAZAKHSTAN””   2015.gada 30.septembrī akciju sabiedrība „Tehnoinform” iesniedza Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai  Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu „Dalība izstādē „World Food Kazakhstan”” Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana-ārējais mārketings” ietvaros. Projekta iesniegumam tika piešķirts identifikācijas numurs ĀTA /2.3.1.1.1/15/79/229.…

INFORMĀCIJA PAR AS „TEHNOINFORM” PROJEKTA „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ” ĪSTENOŠANU

INFORMĀCIJA PAR AS „TEHNOINFORM” PROJEKTA „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ” ĪSTENOŠANU   2011.gada 7.martā AS „Tehnoinform” V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūrai” iesniedza projekta pieteikumu „Jauna produkta ieviešana ražošanā”, kuram tika piešķirts identifikācijas Nr. JPR/2.1.2.2.2/11/02/145. Pēc projekta pieteikuma izskatīšanas un precizēšanas V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” to apstiprināja 2011.gada 10.augustā ar atzinumu Nr. 9.2-1.1/5662 SF.…

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ”

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ”   2011.gada 21.septembrī tika noslēgts sadarbības līgums Nr. L-JPR-11-0124 starp AS „Tehnoinform” un V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „Jauna produkta ieviešana ražošanā” līdzfinansēšanu no Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzekļiem. Projektā paredzēts iegādāties modernas un augstražīgas iekārtas silikonizētā papīra un uzlīmju izgatavošanai. Projekta īstenošana ļaus ievērojami…

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ”

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ”   2011.gada 21.septembrī tika noslēgts sadarbības līgums Nr. L-JPR-11-0124 starp AS „Tehnoinform” un V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „Jauna produkta ieviešana ražošanā” līdzfinansēšanu no Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzekļiem. Projektā paredzēts iegādāties modernas un augstražīgas iekārtas silikonizētā papīra un uzlīmju izgatavošanai. Projekta īstenošana ļaus ievērojami…

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ”

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ”   2011.gada 21.septembrī tika noslēgts sadarbības līgums Nr. L-JPR-11-0124 starp AS „Tehnoinform” un V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „Jauna produkta ieviešana ražošanā” līdzfinansēšanu no Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzekļiem. Projektā paredzēts iegādāties modernas un augstražīgas iekārtas silikonizētā papīra un uzlīmju izgatavošanai. Projekta īstenošana ļaus ievērojami…

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ”

2011.gada 21.septembrī tika noslēgts sadarbības līgums Nr. L-JPR-11-0124 starp AS „Tehnoinform” un V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „Jauna produkta ieviešana ražošanā” līdzfinansēšanu no Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzekļiem atbalsta programmas 2.1.2.2.2. apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros. Projektu sākotnēji bija paredzēts īstenot laika…

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ”

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ”   2011.gada 21.septembrī tika noslēgts sadarbības līgums Nr. L-JPR-11-0124 starp AS „Tehnoinform” un V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „Jauna produkta ieviešana ražošanā” līdzfinansēšanu no Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzekļiem atbalsta programmas 2.1.2.2.2. apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai…

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ”

2011.gada 7.martā AS „Tehnoinform” V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūrai” iesniedza projekta pieteikumu „Jauna produkta ieviešana ražošanā”, kuram tika piešķirts identifikācijas Nr. JPR/2.1.2.2.2/11/02/145. Pēc projekta pieteikuma izskatīšanas un precizēšanas V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” to apstiprināja 2011.gada 10.augustā ar atzinumu Nr. 9.2-1.1/5662 SF. Pamatojoties uz noslēgto līgumu par projekta kreditēšanu ar AS „SEB banka”,…