Projekts: Jauna produkta ieviešana ražošanā

Finansējuma saņēmējs: A/S Tehnoinform

Projekts tiek realizēts laika posmā no 2011. gada septembra līdz 2013. gada martam ar ERAF (Eirpopas Reģionālais Atīstīfas Fonds) līdzfinansējumu, līgums Nr. L-JPR-11-0124.